Rapportera förfrågan

Certifikatsökning

Anbotek certifikatsöksystem

1. Fyll i det fullständiga sökandenamnet och certifikatnumret för den förfrågan du behöver i inmatningsrutan (ange rapportnumret endast för rapporten, och inloggningslösenordet är datumet för ärendets slutförande, dag, månad och år. Om certifikatrapporten den 11 juni 2017 avslutas är inloggningslösenordet 11062017).

2. Använd inte mellanslagstangenten när du fyller i formuläret.

3. Intyg som inte har godkänts av Anboteks ansökan ingår inte i förfrågan.

4. Om ditt certifikat inte är tillgängligt ännu, kan det vara så att ditt certifikat inte har lagts in i vår databas.Vänligen kontakta oss.

På grund av konfidentialitetsprincipen för kundinformation kan detta förfrågningssystem endast bekräfta giltigheten av certifikatnumret du frågade och den grundläggande produktinformationen.

Kontaktinformation:

Fröken Guo

Tel: 86-0755-26053656

Fax: 86-755-26014772

E-postadress: Service@anbotek.com

På grund av konfidentialitetsprincipen för kundinformation kan detta förfrågningssystem endast bekräfta giltigheten av certifikatnumret du frågade och den grundläggande produktinformationen.

Anteckningar om certifikat/rapportförfrågning och anbotek testandelsutlåtande:

1. Denna förfrågningstjänst är endast tillämplig på kunder som har undertecknat det anförtrodda testavtalet med vårt företag för att kontrollera testprocessen för sina prover och kontrollera testresultaten för proverna.De slutliga testresultaten av proverna är föremål för testrapporten som formellt lämnats in av vårt företag till kunden.

2. Utan skriftligt tillstånd från vårt företag får ingen kopiera, skriva ut eller använda dessa frågedata i någon annan form; Utan skriftlig bekräftelse från vårt företag representerar denna förfrågningsdata inte någon utvärdering av det inlämnade provet och samma produktsubstans som representeras av provet, och det har inte heller någon certifieringseffekt.

3. De ekonomiska förluster som orsakas av kunder, företaget eller någon tredje part på grund av kunders felaktiga användning av sin egen förfrågningsmyndighet, olaglig kännedom om andra eller obehörig auktorisation av andra ska bäras av kunderna själva, och företaget ska inte stå för ev. juridiska skulder.

4. Om kunden har några invändningar mot frågeresultatet, vänligen kontakta vårt företag i tid.Vårt företag kommer att kontrollera det inom den första tiden och hjälpa till att hantera det.

5. Certifikatet kan inte hittas om:

1) det kan vara så att certifikatet du frågade inte har lagts in i vår databas.

2) the query information of the certificate you entered is wrong;Please scan the copy of the certificate and send it to service@anbotek.com. We will reply and answer as soon as possible.