Kina SRRC Cert

kort introduktion

Enligt förordningen om administration av import av radiosändningsutrustning och produktion av regler för hantering av radiosändningsutrustning, för att stärka hanteringen av import och produktion av radiosändningsutrustning, ska hela Folkrepubliken Kina exportera radiosändningsutrustning , eller inom Folkrepubliken Kinas territorium (inklusive provproduktion) produktion av radiosändningsutrustning, ska innehas av den nationella radioförvaltningskommittén, State Radio Regulation Committee, SRRC) för dess egenskaper hos sändningstypgodkännande för radion typgodkännandeintyg för sändarutrustning utfärdat av. Modellgodkännandekod ska anges på etiketten på utrustning från fabrik. Radiosändningsutrustning definieras som radiokommunikation, navigering, positionering, riktningsavkänning, radar, fjärrkontroll, fjärranalys, radio , TV och mikroström (kort) i utrustningen för alla anhörigads av radiovågor, såsom industriell, vetenskaplig forskning, men inkluderar inte elektromagnetisk strålning medicinsk utrustning, elektriska transportsystem, högspänningsledningar och andra elektriska apparater, etc. För närvarande av ministeriet för informationsindustrin Radioadministration identifierade tester institutioner är: State Radio Monitoring Center (SRMC).

srrc

Huvudtestinnehåll: RMS fasfel; Frekvenstolerans; Effektkontroll; Rf-utgångsmodulationsspektrum;

Strömemission för ledning;Toppfasfel;Hög genomsnittlig effekt;Bursttidseffektförhållande;

Rf-utgångsväxlingsspektrum;Statisk referenskänslighet;Strålningsemission;