Japan TELECOM Cert

kort introduktion

Radiolagen kräver modellgodkännande (dvs. certifiering av teknisk överensstämmelse) av specificerad radioutrustning. Certifiering är obligatorisk och certifieringsorganet är ett registrerat certifieringsorgan som erkänts av MIC inom det angivna radioutrustningsområdet. TELEC (Telecom Engineering Center) är den huvudsakliga registrerat certifieringsorgan för radioutrustningsöverensstämmelsecertifiering i Japan.

telecom