Leverantörshantering i Kina

Är du fortfarande orolig över dessa problem med kinesiska leverantörer?

Supplier management in China

Välj Anbotek-teknik, 5 fördelar för dig för att eliminera problem

01. Utbildning: förse leverantörer med riktade regulatoriska krav på produkterna till olika länder.

02. Materialhantering: Formulera materialanskaffningsstandarder och kontrollera materialkällor.

03. Provtagningskontroll av färdiga produkter: provtagningsinspektion av färdiga produkter, snabb återkoppling och behandling av upptäckta kvalitetsproblem.

04. Förbättring: att ge förbättringsförslag för produktdesign.

05. Acceptans: Acceptansen ska utföras enligt kundens uppdragskrav.